Konferencja "Pokaz roli internetu w zachęcaniu osób niepełnosprawnych do rozumienia ich aktywnej roli w społeczeństwie europejskim." - 16-18 wrzesień 2004 r.

Konferencja zorganizowana w ramach projektu "Niepełnosprawni jako wartościowi obywatele społeczeństwa europejskiego" przy wsparciu z budżetu Komisji Europejskiej – Dyrektoriatu Generalnego Oświaty i Kultury w ramach konkursu "Community Action Programme to Combat Discrimination 2001-2006".


foto_11_800px.jpg

Uczestnicy seminarium - aula 039 Wydział Filologiczno-Historycznyfoto_12_800px.jpg

Wsród publiczności Prorektor ds. Studenckich UG dr Jacek Taraszkiewicz oraz Referent ds. Niepełnosprawnych Pracowników i Studentów UG mgr Szymon Formelafoto_03_800px.jpg

Prezentacja na temat Telepracy - Marek Grabowski (DC Edukacja)foto_07_800px.jpg

Prezentacja na temat "Wyszukiwanie informacji i komunikacja w Internecie" - Agnieszka Kamińska (SprintNet)foto_09_800px.jpg

Pani Małgorzata Budzyńska (DC Edukacja, Altix) pokazywała możliwości korzystania z Internetu dla osób z osłabionym wzrokiem i słuchem.foto_14_800px.jpg

O możliwościach komputera opowiadał Tomasz Przypaśniak (SprintNet)foto_06_800px.jpg

Rafał Charłampowicz i Gabriela Leoniec opisują możliwości nowo powstałej strony dla osób niewidomych i niedowidzących www.eurosprawni.sprint.plfoto_08_800px.jpg

Mirosław Myrcha (DC Edukacja, Altix) z komputerem i urządzeniem przeznaczonym dla niewidomych.WARSZTATY KOMPUTEROWE

Na zdjęciach prowadzący Marek Grabowski (DC Edukacja)

_HPIM1120.JPG _HPIM1126.JPG


HPIM1104.JPG HPIM1106.JPG


HPIM1107.JPG HPIM1108.JPG


HPIM1115.JPG HPIM1118.JPG


HPIM1119.JPG HPIM1121.JPG


HPIM1122.JPG HPIM1123.JPG


HPIM1124.JPG HPIM1125.JPG
Drukuj artykuł
Zamknij